Kontakt - servis PC

Jméno a příjmení*
E-mail:*
Telefon:
Zpráva:
Zasílat obchodní sdělení:*

Zálohování dat se provádí z důvodu prevence před jejich ztrátou, zničením nebo poškozením. Záloha dat se provádí taktéž před reinstalací Vašeho počítače nebo notebooku, protože reinstalací systému dojde k přepsání dat na Vašem systémovém disku novou instalací operačního systému. Data na ostatních fyzických či logických discích zůstavají nezměněna.

Zálohu dat provádíme na následující datové nosiče:

  • interní disk (data z vašeho systémového disku můžeme zálohovat na váš druhý fyzický či logický disk v počítači)
  • externí disk
  • CD/DVD

Pokud se chcete vyhnout ztrátě dat, doporučujeme jejich preventivní zálohování. Ohledně možností, jak zálohu provádět, Vám rádi poradíme.

Obnova dat

Obnova dat se provádí v případě poškození dat na nepoškozeném datovém nosiči.

Rozsah a kvalita obnovených dat jsou závislé na druhu poškození disku, na velikosti disku, stupni zachování původních dat ve fyzickém stavu na disku, na stupni fragmentace disku, umístění zachraňovaných dat na začátku či konci disku a množství souborů určených k záchraně.

  • Nejčastěji (v lehčích případech poškození dat) lze obrdžet obnovená data v původním tvaru a struktuře, kterou zná z doby před havárií, a tedy je může prakticky ihned používat. Adresáře a názvy souborů jsou zachovány a z pohledu zákazníka je vše tam, kde má být.
  • V komplikovanějších případech, kdy již došlo k narušení struktury nebo přepisu původních dat, se často nepodaří obnovit adresářovou strukturu původních dat na disku. Data jsou v surovém stavu, tj. soubory často s pozměněnými názvy umístěné buďto v jediném adresáři, anebo soubory dodané v náhradních očíslovaných adresářích s náhradními jmény.

Průběh zálohy a obnovy dat se řídí platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů.

  • Nepřeje-li si zákazník výjimku, archívujeme zálohovaná data max. několik dní po jejich předání zákazníkovi. Poté jsou data nenávratně zlikvidována. Z Vašich dat nepořizujeme žádné další zálohy a kopie.
  • Je tedy v zájmu zákazníka ujistit se, že dodaná data jsou v pořádku. Po uplynutí záložní lhůty a likvidaci naší zálohy již není sekundární obnova dat možná.
  • Vždy automaticky předpokládáme, že svěřená data mohou být předmětem obchodního tajemství. Proto se zákazníkům zavazujeme jejich data přímo či nepřímo neužít, nezpřístupnit je třetím osobám či jakkoli je využít pro sebe či třetí osoby.

V případě fyzického poškození disku běžný servis již nestačí a je nutno jej odeslat do specializované laboratoře, jelikož je nutno pevný disk otevřít a nebo vyměnit některou jeho součást v bezprašném kontrolovaném prostředí.

Kontaktní údaje

FPO s.r.o.facebookSmetanova 299/4
678 01 Blansko
fpo@fpobk.cz
SEKRETARIÁT SPOLEČNOSTI
(+420) 516 418 763,
(+420) 777 738 452
PRODEJNA VÝPOČETNÍ TECHNIKY
(+420) 516 410 850

Ochrana osobních údajů