Společnost FPO s.r.o. má zavedený Compliance program a Etický kodex, zakazující veškerá nelegální jednání. Všichni zaměstnanci FPO s.r.o., ale i všechny subjekty (společnosti, konzultanti, agenti, zástupci, atd., včetně zaměstnanců těchto subjektů) jednající ve jménu a ve prospěch FPO s.r.o. či v jejím zastoupení, nebo subjekty v takovém postavení, které by mohlo být vnímáno jako jednání ve jménu a ve prospěch společnosti FPO s.r.o. či v jejím zastoupení jsou povinni jednat v souladu s právem a dbát, aby nedocházelo k jeho porušování.

Společnost FPO s.r.o. tímto deklaruje svojí základní zásadu a upozorňuje všechny subjekty, které podléhají působnosti tomuto Etickému kodexu, že je pro ni nepřípustné tolerovat jakoukoli formu jednání a trestné činnosti či neetické činnosti, která by jí mohla být přičítána jako činěná v jejím zájmu nebo v její prospěch, a to zejména pak trestná činnost, která je podřazena pod ustanovení Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Jakékoli takové jednání je naprosto nepřípustné a je v přímém rozporu s požadovanými základními pravidly jednání společnosti FPO s.r.o. a v přímém rozporu se zájmy společnosti FPO s.r.o. a jejího vedení.

Etický kodex
Etický kodex byl vytvořen za účelem posílení řízení společnosti a dobrovolných aktivit v duchu uznávaných mezinárodních doporučení a je důležitou součástí Compliance programu.
Etický kodex vymezuje obecně uznávané etické zásady týkající se:

  • dodržování právních předpisů
  • jednání zaměstnanců a obchodních partnerů se zákazníky
  • pravidel střetu zájmů, pravidel zacházení s informacemi a povinnost mlčenlivosti
  • řešení stížností a podnětů

Etická linka a pravidla jejího použití
Jako součást compliance programu byla zřízena Etická linka, jejímž prostřednictvím je možné učinit anonymní podání a oznámit tak podezření na zjištěné neetické jednání, které se týká zejména:

  • porušení právních předpisů
  • porušení interních norem společnosti
  • porušení pravidel Etického kodexu

Mimo těchto podání je však možné učinit i podání směřující ke zlepšení a rozvoji společnosti. Podání může učinit každý zaměstnanec společnosti nebo její obchodní partner, a to buď prostřednictvím Etické linky – e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefonicky: 777 738 452 nebo poštou na adresu: Smetanova 299/4, Blansko 678 01.

Všechna nahlášená oznámení týkající se neetického jednání řeší Compliance manager společnosti. V jeho působnosti je tedy detailní prošetření učiněných oznámení a z toho pak vyvození patřičných důsledků.

Oznamovatel může učinit podání s odkazem na své kontaktní informace nebo zcela anonymně. Veškeré osobní údaje budou shromažďovány, zpracovány a použity v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Kontaktní údaje

FPO s.r.o.facebookSmetanova 299/4
678 01 Blansko
fpo@fpobk.cz
SEKRETARIÁT SPOLEČNOSTI
(+420) 516 418 763,
(+420) 777 738 452
PRODEJNA VÝPOČETNÍ TECHNIKY
(+420) 516 410 850

Ochrana osobních údajů