Rozklikávací rozpočet

Kam směřují peníze z našeho městského rozpočtu?

Více...

KYBEZ

Jak na kybernetickou bezpečnost?

Více...

GORDIC

Software GORDIC je informační platforma používáná v oblasti státní správy, samosprávy a bankovnictví. FPO s.r.o. zajišťuje tvorbu a dodávku tohoto flexibilního software, dále poskytujeme úplnou podporu jeho uživatelům. Vysoká užitná hodnota produktů je zajištěna silným analytickým, metodickým a technologickým zázemím.

 

Novinky:


V pátek 26.9. 2014 se opět uskutečnilo setkání pracovníků, které bylo v letošním roce organizováno FPO s.r.o. Blansko. Cílem těchto již tradičních setkání je vzájemné poznání a umožnění osobních kontaktů pro pracovníky jednotlivých VAR, kteří v dnešní technické době se znají mnohdy spíše z videokonferencí, mailů apod.

Město Velké Opatovice se stalo dalším "otevřeným a moderním" úřadem, které se zapojilo v rámci Výzvy 89 OP LZZ do projektu "Moderní a otevřené město".

Ve dnech 5. – 6. června 2014 bylo uspořádáno již tradiční setkání uživatelů IS GINIS. Pro letošní rok jsme se vrátili s našimi zákazníky zpět do Wellness hotelu Panorama u Blanska.

V rámci hesla „Otevřený Olomoucký kraj" bude od pondělí 2. června na webových stránkách kraje zveřejněna nová aplikace rozklikávacího rozpočtu. Tímto krokem se chce krajská samospráva přiblížit občanům a veřejnosti. Zpřístupněny budou informace o nakládání s veřejnými prostředky a hospodaření kraje.

Ve školící místnosti FPO v Blansku proběhl dne 15.4.2014 seminář Legislativní východiska při zpracování mzdové agendy nabízený v rámci akreditovaného vzdělávacího programu Zpracování mzdové a personální agendy v prostředí veřejné správy.

Z tohoto důvodu proběhlo dne 7.4.2014 proběhlo v prostorách hotelu Olberg v Olomoučanech školení pro manažery a vedoucí projektů, které bylo zaměřeno na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích.

Od 1.3.2014 mají občané Města Kuřimi novou možnost informací o aktuálním stavu rozpočtu Města. Na www stránky Města přibyl odkaz na nový portál rozklikávací rozpočet, který umožňuje jednoduchou, graficky přívětivou formou uveřejňování přehledu o výdajích a příjmech Města.

Kontakt - IS GORDIC

Jméno a příjmení*
E-mail:*
Telefon:
Zpráva:
Zasílat obchodní sdělení:*

Přechod na novoun verzi...

V prvním čtvrtletí roku 2021 bylo v rámci technologických center přistoupeno k postupnému přeinstalování staré spisové služby SSD01 na novou hostovanou spisovou službu SSD05....
10. 05. 2021
Více

GORDIC v K-net Cloud

Oblíbený systém pro veřejnou správu ve spolehlivém a bezpečném prostředí K počátkům spolupráce GORDIC resellera FPO a společnosti K-net bychom se museli vydat více než jednu...
09. 04. 2021
Více

Splnění aktuálních...

V poslední době je jednou z priorit státní politiky digitalizace státní správy. Logický důsledkem je stále větší důraz na správné vedení elektronické spisové služby. AKTUÁLNÍ...
06. 01. 2021
Více

Možnosti rozšíření...

Zákazníci, kteří používají svoje programy řady GINIS Express SQL na technologickém centru s dálkovým přístupem mají nové možnosti. Nyní mohou používat rozšiřující externí...
24. 06. 2020
Více

Ginis Express v cloudu a...

Cloudové prostředí a provoz aplikací Ginis Express pro naše zákazníky stále rozvíjíme. Začátkem května bylo zprovozněno ověřování fyzických a právnických osob v Informačním...
24. 06. 2020
Více

Mimořádná opatření...

V průběhu nouzového stavu COVID-19 bylo v rámci mimořádných opatření přijato velké množství legislativní změn a pravidel, které se dotýkaly zaměstnavatelů a práce mzdových...
24. 06. 2020
Více

Informační systém v...

Události posledních dnů přinesly v souvislosti s vládními opatřeními k omezení koronaviru mnoha lidem nečekané potíže. Ať už se týkají přímo jich nebo osob jim blízkých v...
12. 03. 2020
Více

Knihovna Jiřího Mahena...

Cena CNZ se uděluje jako zvláštní cena v rámci soutěže IT projekt roku pořádané asociací CACIO. Cena CNZ je udělována těm projektům, které mají mimořádný přínos pro oblast...
16. 04. 2019
Více

Jak si občané v Blansku...

Zdají se Vám nové technologie složité? A co chytrá řešení? Těchto věcí se kolem nás objevuje stále více. Nové způsoby komunikace, dostupnost různých služeb a informací...
16. 04. 2019
Více

Kontaktní údaje

FPO s.r.o.facebookSmetanova 299/4
678 01 Blansko
fpo@fpobk.cz
SEKRETARIÁT SPOLEČNOSTI
(+420) 516 418 763,
(+420) 777 738 452
PRODEJNA VÝPOČETNÍ TECHNIKY
(+420) 516 410 850

Ochrana osobních údajů