Webový portál, který moderním způsobem poskytuje veřejnosti možnost komunikovat s úřadem, bez nutnosti vlastní návštěvy. Portál se stává základem komunikace veřejnosti s úřadem. Z jeho prostředí lze spouštět informační moduly Interaktivního úřadu bez nutnosti přihlášení, nebo personalizované agendy s nutností registrace do systému a zřízení přístupových práv k vybraným agendám a pomocí interaktivních formulářů elektronizovat prakticky libovolnou agendu. Portál je součástí informačního systému GINIS, ale lze do něj zaintegrovat i agendy jiných dodavatelů.

Veřejná část

umožňuje zpřístupnění libovolných informací z úřadu, např. rozklikávací rozpočet, zveřejňování smluv, úřední deska atd. bez nutnosti přihlášení

Neveřejná část

po přihlášení umožnuje náhled na údaje týkající se pouze přihlášené osoby - například přehled o stavu jejich dluhů evidovaných v agendě DDP, editovat údaje o svých pohledávkách, žádostech, apod.

Občané tak získají například možnost nahlížet na stav svých pohledávek (poplatek za komunální odpad, poplatek za psa) a zadávat požadavky na změnu těchto pohledávek bez nutnosti navštívit příslušný úřad. U každé pohledávky se zobrazuje historie proběhlých plateb i informace o splatnosti dosud neuhrazených předpisů, včetně údajů důležitých pro provedení platby (bankovní účet, variabilní symbol, atd.). Platbu lze zadat i sejmutím QR kódu v mobilní aplikaci internetového bankovnictví. Vedle pohledu na stav pohledávek je v nabídce i možnost zasílání upozornění na blížící se splatnost předpisu buď formou e-mailu nebo prostřednictvím SMS zprávy na e-mailovou adresu resp. telefonní číslo, které občan zadá při registraci k této službě.

rap

V souladu s eIDAS

Novinkou portálu jsou on-line interaktivní formuláře. Ty umožní v prostředí webového prohlížeče úplné zpracování formuláře od jeho vyplnění až po podání na podatelnu úřadu. Výhodou tohoto řešení je úzké provázání s existující datovou základnou úřadu, zejména pak integrace v prostředí GINIS Standard. Některé údaje tak mohou být předvyplňovány. Zároveň lze data obsažená ve formuláři vytěžit a uložit do příslušné agendy. Samozřejmostí je provázání se spisovou službou a dalšími procesy definovaných úřadem při zpracování daného formuláře. Podání formuláře splňuje aktuální požadavky definované normou eIDAS.

Snazší vyplnění, méně chyb

Hlavními přínosem interaktivních formulářů pro občana je možnost řešit svoji životní situaci z prostředí domova bez nutnosti osobní návštěvy úřadu a sledovat stav zpracování formuláře příslušnými orgány úřadu. Během práce lze formulář kdykoliv uložit a později se k němu vrátit. Stejně může občan sledovat historii zprácování formuláře či už dříve zrealizované podání touto formou. Formulář má v sobě zabudované kontroly, čím se snižuje riziko chybně vyplněných údajů. Formulář je možné vytisknout nebo převést do PDF.

Automatické vytěžování

Přínosy pro úřad spočívají zejména v nižší zátěži pracovníků organizace, kteří nejsou nuceni přepisovat údaje z papírových formulářů do databází a můžou tak ušetřený čas věnovat věcné stránce daného formuláře. Interaktivní formuláře tak přispějí k jejich rychlejšímu zpracování. Dalšími přínosy pro úřad jsou automatické zpracování formulářů v souladu s nastavenými workflow procesy, jejich centrální evidence a automatické vytěžování.

Kontakt - IS GORDIC

Jméno a příjmení*
E-mail:*
Telefon:
Zpráva:
Zasílat obchodní sdělení:*

Kontaktní údaje

FPO s.r.o.facebookSmetanova 299/4
678 01 Blansko
fpo@fpobk.cz
SEKRETARIÁT SPOLEČNOSTI
(+420) 516 418 763,
(+420) 777 738 452
PRODEJNA VÝPOČETNÍ TECHNIKY
(+420) 516 410 850

Ochrana osobních údajů