Rozklikávací rozpočet

Kam směřují peníze z našeho městského rozpočtu?

Více...

KYBEZ

Jak na kybernetickou bezpečnost?

Více...

Komunální odpad a jeho zátěž na životní prostředí je v současné době živé téma. V rámci legislativy se počítá s menší mírou ukládání na skládky a větší míře recyklace. Tento trend se projevuje i vtom, že stále více obcí se zapojuje do třídících motivačních programů. Smyslem je, čím víc občané třídí odpad, tím větší slevu mají z poplatku, který každoročně platí.

Jedním z programů, který firma GORDIC plně podporuje je Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO) firmy STKO, spol. s r.o., zde probíhá výměna dat tak, aby pracovníci správy poplatků měli co nejvíce ušetřenou práci s touto agendou.

V první fázi dojde k předání dat o občanech do systému ISNO kteří se chtějí zapojit do procesu třídění a následně (v ročních intervalech) je do programu DDP načtena a zpracována dávka s individuálními slevami, podle toho jak který občan třídil svůj odpad.

Hlavní význam uvedeného řešení spočívá v tom, že pokud mají všichni občané stejnou sazbu za poplatek, je správa a výběr poplatku relativně snadná. Ovšem v okamžiku individuálních slev, má každý občan jinou sazbu a již není v silách administrativních pracovníků si zapamatovat kdo má kolik přesně zaplatit. Zde nastupuje výhoda našeho programového řešení, kde program DDP z převedeného souboru slev ze systému ISNO vypočítá a nastaví předpisy na následující období a v případě hotovostní úhrady si dále program pokladna POK sám zjistí jakou výši občan či celá rodina má zaplatit a tuto částku sám přednastaví na vystavovaný doklad.

Celý proces vedení agendy je tak maximálně zautomatizován a není nutné mít obavy z větší zátěže při správě poplatku za komunální odpad i zapojení obce do programu individuálních slev ze třídění odpadu.

web clanek

Kontakt - IS GORDIC

Jméno a příjmení*
E-mail:*
Telefon:
Zpráva:
Zasílat obchodní sdělení:*

Přechod na novoun verzi...

V prvním čtvrtletí roku 2021 bylo v rámci technologických center přistoupeno k postupnému přeinstalování staré spisové služby SSD01 na novou hostovanou spisovou službu SSD05....
10. 05. 2021
Více

GORDIC v K-net Cloud

Oblíbený systém pro veřejnou správu ve spolehlivém a bezpečném prostředí K počátkům spolupráce GORDIC resellera FPO a společnosti K-net bychom se museli vydat více než jednu...
09. 04. 2021
Více

Splnění aktuálních...

V poslední době je jednou z priorit státní politiky digitalizace státní správy. Logický důsledkem je stále větší důraz na správné vedení elektronické spisové služby. AKTUÁLNÍ...
06. 01. 2021
Více

Možnosti rozšíření...

Zákazníci, kteří používají svoje programy řady GINIS Express SQL na technologickém centru s dálkovým přístupem mají nové možnosti. Nyní mohou používat rozšiřující externí...
24. 06. 2020
Více

Ginis Express v cloudu a...

Cloudové prostředí a provoz aplikací Ginis Express pro naše zákazníky stále rozvíjíme. Začátkem května bylo zprovozněno ověřování fyzických a právnických osob v Informačním...
24. 06. 2020
Více

Mimořádná opatření...

V průběhu nouzového stavu COVID-19 bylo v rámci mimořádných opatření přijato velké množství legislativní změn a pravidel, které se dotýkaly zaměstnavatelů a práce mzdových...
24. 06. 2020
Více

Informační systém v...

Události posledních dnů přinesly v souvislosti s vládními opatřeními k omezení koronaviru mnoha lidem nečekané potíže. Ať už se týkají přímo jich nebo osob jim blízkých v...
12. 03. 2020
Více

Knihovna Jiřího Mahena...

Cena CNZ se uděluje jako zvláštní cena v rámci soutěže IT projekt roku pořádané asociací CACIO. Cena CNZ je udělována těm projektům, které mají mimořádný přínos pro oblast...
16. 04. 2019
Více

Jak si občané v Blansku...

Zdají se Vám nové technologie složité? A co chytrá řešení? Těchto věcí se kolem nás objevuje stále více. Nové způsoby komunikace, dostupnost různých služeb a informací...
16. 04. 2019
Více

Kontaktní údaje

FPO s.r.o.facebookSmetanova 299/4
678 01 Blansko
fpo@fpobk.cz
SEKRETARIÁT SPOLEČNOSTI
(+420) 516 418 763,
(+420) 777 738 452
PRODEJNA VÝPOČETNÍ TECHNIKY
(+420) 516 410 850

Ochrana osobních údajů