Rozklikávací rozpočet

Kam směřují peníze z našeho městského rozpočtu?

Více...

KYBEZ

Jak na kybernetickou bezpečnost?

Více...

V současné době probíhá u našich zákazníků GINIS Express postupný přechod ze souborových verzí na novou technologii GINIS Express SQL. Nová verze spojuje výhody cenově dostupného řešení IS s možností využití databázového systému.

Díky využití technologie databázového systému umožňují nové verze efektivnější ukládání a správu dat, větší možnosti integrace jednotlivých aplikací. Velkou výhodou jsou i rozsáhlejší možnosti v následném využití pořízených dat – filtrace, úprava dat apod. Nezanedbatelná jsou i vyšší stupeň zabezpečení dat včetně zajištění požadavků z pohledu GDPR.

Uživatelé našich systémů však také řešili zabezpečení prostředí pro provoz aplikací. Postupná modernizace sebou přináší vyšší nároky jak na výpočetní techniku, tak na odbornost pracovníků správy systému. Proto jsme pro naše zákazníky připravili novou možnost provozování našich aplikací v cloudu.

Výhody tohoto řešení jsou zřejmé:

- Odpadá nutnost pořizování a obnovy výpočetní techniky
- Centrálně je zabezpečeno zálohování dat a tím i zvýšení bezpečnosti celého systému.
- Dostupnost pro uživatele – aplikaci lze spouštět z různých počítačů (v práci, z domova, ...)
- Zabezpečení správy a konfigurace databázového stroje i celého systému
- a mnohé další

V současné době můžeme konstatovat, že nabídnutá služba se setkala u našich zákazníků s velkým ohlasem. Umístění aplikací v cloudu nám také umožňuje rychlejší odezvy servisních pracovníků a ve finále i snížení nákladů na provoz systému u zákazníků.

Kontakt - IS GORDIC

Jméno a příjmení*
E-mail:*
Telefon:
Zpráva:
Zasílat obchodní sdělení:*

Přechod na novoun verzi...

V prvním čtvrtletí roku 2021 bylo v rámci technologických center přistoupeno k postupnému přeinstalování staré spisové služby SSD01 na novou hostovanou spisovou službu SSD05....
10. 05. 2021
Více

GORDIC v K-net Cloud

Oblíbený systém pro veřejnou správu ve spolehlivém a bezpečném prostředí K počátkům spolupráce GORDIC resellera FPO a společnosti K-net bychom se museli vydat více než jednu...
09. 04. 2021
Více

Splnění aktuálních...

V poslední době je jednou z priorit státní politiky digitalizace státní správy. Logický důsledkem je stále větší důraz na správné vedení elektronické spisové služby. AKTUÁLNÍ...
06. 01. 2021
Více

Možnosti rozšíření...

Zákazníci, kteří používají svoje programy řady GINIS Express SQL na technologickém centru s dálkovým přístupem mají nové možnosti. Nyní mohou používat rozšiřující externí...
24. 06. 2020
Více

Ginis Express v cloudu a...

Cloudové prostředí a provoz aplikací Ginis Express pro naše zákazníky stále rozvíjíme. Začátkem května bylo zprovozněno ověřování fyzických a právnických osob v Informačním...
24. 06. 2020
Více

Mimořádná opatření...

V průběhu nouzového stavu COVID-19 bylo v rámci mimořádných opatření přijato velké množství legislativní změn a pravidel, které se dotýkaly zaměstnavatelů a práce mzdových...
24. 06. 2020
Více

Informační systém v...

Události posledních dnů přinesly v souvislosti s vládními opatřeními k omezení koronaviru mnoha lidem nečekané potíže. Ať už se týkají přímo jich nebo osob jim blízkých v...
12. 03. 2020
Více

Knihovna Jiřího Mahena...

Cena CNZ se uděluje jako zvláštní cena v rámci soutěže IT projekt roku pořádané asociací CACIO. Cena CNZ je udělována těm projektům, které mají mimořádný přínos pro oblast...
16. 04. 2019
Více

Jak si občané v Blansku...

Zdají se Vám nové technologie složité? A co chytrá řešení? Těchto věcí se kolem nás objevuje stále více. Nové způsoby komunikace, dostupnost různých služeb a informací...
16. 04. 2019
Více

Kontaktní údaje

FPO s.r.o.facebookSmetanova 299/4
678 01 Blansko
fpo@fpobk.cz
SEKRETARIÁT SPOLEČNOSTI
(+420) 516 418 763,
(+420) 777 738 452
PRODEJNA VÝPOČETNÍ TECHNIKY
(+420) 516 410 850

Ochrana osobních údajů