Kontakt - QI

Volejte 516 418 763
fpo@fpobk.cz

Jméno a příjmení*
E-mail:*
Telefon:
Zpráva:
Zasílat obchodní sdělení:*

K tomu abyste pořádali školení efektivně, potřebujete zautomatizovat procesy ve vaší firmě. Se systémem QI to bude hračka. V základním balíčku START nabízíme tyto moduly. Na základě konzultace je možno rozšíření o další.

Modul vzdělávání

ucastniciUmožňuje evidovat a plánovat výchovné a vzdělávací aktivity s využitím databáze kurzů a školení. Lze vytvářet plán vzdělávání včetně odhadu finančních nákladů na jednotlivé vzdělávací akce.

Modul CRM

„Modul ocení firmy, které věnují pozornost budování vztahů s obchodními partnery. CRM obsahuje nástroje pro segmentaci obchodních partnerů a jejich hromadné oslovení, umožňuje tak cílenou komunikaci se zákazníky a vytváření nabídek pro různé cílové skupiny. Součástí modulu je i sledování historie vztahů včetně vynaložených nákladů."

Modul marketing

„Modul je vhodný pro společnosti, které chtějí zvýšit účinnost a kontrolu nad svými marketingovými kampaněmi. Tato funkce slouží k podpoře organizace marketingových akcí jako jsou semináře, školení, konference, prezentace, výstavy atd. Umožňuje evidenci pozvaných účastníků, souvisejících úkolů přidělených zodpovědným osobám atd. Lze tisknout pozvánky na jednotlivé akce a jejich přípravu i průběh komentovat neomezeným množstvím poznámek

rozvrh

Modul organizační kalendář

V komponentě "Organizační kalendář" je možné organizovat a plánovat čas a využití zdrojů (lektorů, učeben, projektorů...)

 

Modul personalistika

„Můžete používat nejmodernější technické vynálezy a nejdokonalejší technologie, ale bez kvalitních lidí nikdy vrcholu nedosáhnete. Chcete-li je mít, musíte je umět vybrat a získat, správně ohodnotit a motivovat, vzdělávat, sledovat a plánovat jejich růst. Pak není žádný vrchol nedosažitelný."

Modul obchodní partneři

Jedná se o ucelenou agendu pro práci s obchodními partnery. Každého obchodního partnera je možné začlenit mezi odběratele, dodavatele nebo pomocí funkce Segmentace trhu do některého z předdefinovaných nebo uživatelem vytvořených odbytových sektorů. Škála informací, které lze evidovat k obchodnímu partnerovi je neobyčejně rozsáhlá. Je to např. komplexní evidence kontaktních osob organizace, bankovní spojení, dodací a fakturační adresy, neomezené množství spojení (telefony, faxy, maily, ...), neomezené množství poznámek v časové struktuře, mnoho obchodních údajů jako je zařazení do cenových kategorií, výše kreditu, splatnost faktur, dohodnutý úrok z prodlení a mnoho dalších. Komplexnost této agendy je podpořena vazbami na související data a programové funkce z jiných částí informačního systému, v tomto případě lze pracovat se souvisejícími obchodními případy, neuhrazenými pohledávkami, nevykrytými objednávkami, přehledem zápůjček a řadou dalších přehledů. Celou agendu obchodních partnerů lze uživateli zpřístupnit i v okamžiku zadávání obchodního partnera do kteréhokoliv dokladu.

Segmentace trhu

Umožňuje uživateli definovat skupiny pro zatřídění (např. oborové) obchodních partnerů, jinými slovy odbytové segmenty či sektory. Každý obchodní partner může být uživatelem zařazen současně do několika takových skupin. Může tedy např. patřit mezi dodavatele či pojišťovny a současně být potenciálním obchodním partnerem nebo konkurencí.

Kontaktní údaje

FPO s.r.o.facebookSmetanova 299/4
678 01 Blansko
fpo@fpobk.cz
SEKRETARIÁT SPOLEČNOSTI
(+420) 516 418 763,
(+420) 777 738 452
PRODEJNA VÝPOČETNÍ TECHNIKY
(+420) 516 410 850

Ochrana osobních údajů