Školení pro veřejnost

Word, Excel a další...

Více...

Naše školení

Školení GDPR – nařízení o ochraně osobních údajů

Cíl školení

Seznámit účastníky s nařízením EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů (nařízením GDPR), které vstoupí v platnost 25.května 2018.

Na školení se dozvíte, jaké povinnosti Vás čekají v souvislosti se zavedením GDPR, jaký postup implementace zvolit, a hlavně jaké kroky byste měli uskutečnit již dříve, než začne nařízení vlády o GDPR platit. Další část školení bude zaměřena na analýzu GDPR, kterou by organizace měly vypracovat jako úplně první dokument ke GDPR.

Pro koho je školení určeno?

Školení je určeno pro veškeré instituce veřejného sektoru (obecní úřady, městské úřady, jejich příspěvkové organizace apod.). Např. pro starosty, tajemníky, účetní, správce IT i ostatní zaměstnance, kteří jsou zodpovědní za soulad organizace s nařízením GDPR nebo se budou podílet na implementaci GDPR.

Školení se ale mohou zúčastnit i organizace z komerčního sektoru, zaměstnanci vedení a managementu firmy.

Obsah kurzu:
 • Legislativa, právní úprava ochrany osobních údajů
 • Specifika jednotlivých typů organizací
 • Analýza GDPR
 • Řízení rizik v podniku, bezpečnostní opatření
 • Kybernetická bezpečnost
 • Nové procesy v organizaci, splnění práv subjektu údajů
 • Diskuse, dotazy
Termín a místo:

14.12. MěÚ Blansko (velká zasedací místnost 1.p), budova náměstí Republiky 1316/1

Délka trvání:

9:00 - 12:00

Cena:

1.400,- Kč bez DPH 1.694,- Kč s DPH

Účastník může zrušit účast nejpozději do 5 dnů před zahájením kurzu. Storno poplatek činí 70 % z ceny kurzu. Při pozdějším odhlášení, nebo při neúčasti je storno poplatek 100 % z ceny kurzu. Náhradník může být včas delegován. Kurz se platí na základě vystavené faktury, kterou zasíláme po uskutečnění kurzu.

Přednáší:

Bc. Vladimír Zábrodský

Přijetí přihlášky Vám bude vždy potvrzeno ještě e-mailem. V případě, že potvrzení neobdržíte, prosím kontaktujte nás!

Jméno a příjmení*
E-mail:*
Organizace:*
IČO:*
Tel. číslo:*
Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení: (informace o dalších školeních a pod.)*

Legislativní změny roku 2018 a jejich aplikace v programu GINIS Express PAM

Obsah kurzu:
 • Seznámení s legislativními změnami mzdové účtárny
 • Stručný souhrn legislativních změn, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2017.
 • Legislativní změny účinné od 1.1.2018
  Zvýšení minimální mzdy a souvislosti
  Novela Zákona o dani z příjmů – daňové zvýhodnění na děti, způsob zdanění příjmů apod.
  Novela Zákoníku práce a Zákona o obcích
  Platové tabulky, odměny zastupitelů
  Redukční hranice, výpočet náhrad za nemoc zaměstnanců a zastupitelů
  Novela Zákona o nemocenském pojištění – otcovská poporodní péče, dlouhodobé ošetřovné
  Srážky, změna ve výši nezabavitelných částek
  Úpravy dalších zákonů a legislativních přepisů
 • Seznámení s případnými změnami, které pravděpodobně nabudou účinnosti v průběhu roku 2018
 • Dopad změn na zpracování mezd v programu GINIS Express PAM
 • Seznámení se změnami formulářů platnými pro rok 2018
 • Diskuse
Termín a místo:

18.1. 2018 Vyškov (MěÚ Vyškov, malá zasedací místnost)

23.1. 2018 Blansko (FPO s.r.o. Smetanova 4, 2. patro)

Délka trvání:

9:00 - 13:00

Cena:

1.400,- Kč bez DPH 1.694,- Kč s DPH

Účastník může zrušit účast nejpozději do 5 dnů před zahájením kurzu. Storno poplatek činí 70 % z ceny kurzu. Při pozdějším odhlášení, nebo při neúčasti je storno poplatek 100 % z ceny kurzu. Náhradník může být včas delegován. Kurz se platí na základě vystavené faktury, kterou zasíláme po uskutečnění kurzu.

Přednáší:

Ing. Veronika Zouharová

Přijetí přihlášky Vám bude vždy potvrzeno ještě e-mailem. V případě, že potvrzení neobdržíte, prosím kontaktujte nás!

Jméno a příjmení*
E-mail:*
Organizace:*
IČO:*
Tel. číslo:*
Místo a termín:*

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB, VYÚČTOVÁNÍ DANĚ A ELDP

Budete seznámeni s komplexní legislativou týkající se ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob. Získáte přehled, jaké legislativní změny se týkají již ročního zúčtování daně za rok 2017 a jaké změny jsou účinné až od 1.1.2018.

Naučíme se pracovat s novými vzory daňových formulářů a sestav, největší pozornost budeme věnovat výkazu Vyúčtování daně ze závislé činnosti. Posledním bodem školení bude další povinnost, která v nadcházejícím období čeká mzdové účetní, a to vypracovat ELDP zaměstnanců za rok 2017.

Kurz je doplněn ukázkami programu GINIS Express PAM a praktickými příklady, např. postup ročního zúčtování daně, zpracování vyúčtování daně ze závislé činnosti dávkou, kontrola karet pracovníků pro úplné vyplnění ELDP.

Obsah kurzu:
 • Výpočet daňové povinnosti:
  Příjmy ze závislé činnosti
  Způsoby zdanění, základ daně, slevy a nezdanitelné části
  Výpočet měsíční daňové povinnosti
  Roční zúčtován záloh
 • Povinnosti plátců
 • Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2017
 • Změny v měsíční daňové povinnosti za rok 2018
 • Vyúčtování daně ze závislé činnosti a srážkové daně
  Aktuální tiskopisy, jejich vyplnění, forma a termín odevzdání
  Jaké podklady lze získat z programu GINIS Express PAM
 • ELDP
  Náležitosti ELDP
  Forma a termín odevzdání ELDP
  Jak si zkontrolovat ELDP, kde doplnit údaje potřebné pro tisk ELDP
  Forma a termín odevzdání
 • Praktické příklady zpracování v programu GINIS Express PAM
 • Diskuse
Termín a místo:

13.2.2018 (úterý) Blansko (FPO s.r.o., Smetanova 4, 2. Patro – školící místnost)

15.2.2018 (čtvrtek) Vyškov (MěÚ Vyškov, malá zasedací místnost)

Délka trvání:

9:00 - 14:00

Cena:

1.400,- Kč bez DPH 1.694,- Kč s DPH

Účastník může zrušit účast nejpozději do 5 dnů před zahájením kurzu. Storno poplatek činí 70 % z ceny kurzu. Při pozdějším odhlášení, nebo při neúčasti je storno poplatek 100 % z ceny kurzu. Náhradník může být včas delegován. Kurz se platí na základě vystavené faktury, kterou zasíláme po uskutečnění kurzu.

Přednáší:

Ing. Veronika Zouharová, která je vynikající a zkušenou metodičkou programu Práce a mzdy, Personalistika

Přijetí přihlášky Vám bude vždy potvrzeno ještě e-mailem. V případě, že potvrzení neobdržíte, prosím kontaktujte nás!

Jméno a příjmení*
E-mail:*
Organizace:*
IČO:*
Tel. číslo:*
Místo a termín:*

Partnerská školení

Kontakt - školení

Máte námět, nebo dotaz na školení? Prosím kontaktujte nás!

Jméno a příjmení*
E-mail:*
Telefon:
Zpráva:
Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení: (informace o dalších školeních a pod.)*

Pořádáme řadu školení a kurzů. Tato školení mohou být realizována u nás na FPO s.r.o., Smetanova 4, Blansko nebo přímo na pracovišti zákazníka. Jako službu pro naše zákazníky jsme připravili možnost využití mobilní učebny s kapacitou deseti notebooků, dataprojektoru a projekčního plátna, které je možno operativně instalovat dle potřeb zákazníka a provést školení na počítači přímo v jeho prostorách. Je-li využita mobilní učebna, je minimální kapacita na školení 5 účastníků.

ŠKOLENÍ EKONOMICKÉHO SYSTÉMU GORDIC


Kurzy jsou určeny především uživatelům z oblasti státní správy, samosprávy a bankovnictví. Školení aplikací GORDIC může být provedeno ve třech úrovních. První je pro nové uživatele a začátečníky (školí se úplné základy, koncepce úlohy, menu), druhá pro mírně pokročilé (pokročilejší funkce, sestavy, xport do Excelu, Wordu) a třetí úroveň je metodika.

IS GORDIC

GINIS Standart a vyšší
GINIS Express - Účetnictví
GINIS Express - Pokladna
GINIS Express - Evidence majetku
GINIS Express - Kniha došlých faktur
GINIS Express - Kniha odeslaných faktur
GINIS Express - Mzdy
GINIS Express - Personalistika
GINIS Express - Podání elektronických dat
GINIS Express - Výkaznictví ISP
GINIS Express - Daně, dávky, poplatky
GINIS Express - Elektronická podatelna
GINIS Express - Registr obyvatel
GINIS Express - Spisová služba
GINIS Express - Matrika

ICT ŠKOLENÍ


Kurzy jsou zaměřeny na vzdělávání zaměstnanců firem a zájemců z řad veřejnosti. Řada kurzů je však přínosem i pro pracovníky z oblasti veřejné správy. Kurzy je možno absolvovat samostatně nebo lze využít zvýhodněné nabídky při absolvování celého programu.

Základní pilíře úspěšné sekretářky

MS Word, MS Excel, MS Outlook, Rady a tipy pro úspěšnou sekretářku – určeno pro úroveň mírně pokročilý

Základní pilíře úspěšného manažera

MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Powerpoint, Rady a tipy pro úspěšného manažera – určeno pro úroveň pokročilý (platí pro Word a Excel)

Internet v malíčku - pro začátečníky

Určeno uživatelům, kteří s Internetem a s elektronickou poštou nikdy nepracovali.

Moje stránky – moje tvář (RS Joomla)

Školení určené firmám, drobným podnikatelům, jednotlivcům i obcím, které se nebojí vytvořit si a spravovat svoje stránky sami

AKADEMIE MZDOVÉ ÚČETNÍ A HR MANAGEMENTU


Akademie mzdové účetní I - souhrnný výklad legislativy a souvislosti v praxi

Školení lze absolvovat jednotlivě nebo celý blok školení. Absolvováním všech 4 školení účastníci získají ucelený výklad legislativy potřebné pro práci mzdové účetní. Je vhodné i pro začátečníky.
V rámci akademie I si můžete vybrat z následujících odborných školení (rozsah 5 hodin):

 • Legislativní východiska při zpracování mzdové agendy
 • Pojistné na sociální zabezpečení, důchodové a nemocenské pojištění
 • Zdravotní pojištění a srážky ze mzdy
 • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, cestovní náhrady

Akademie mzdové účetní II - z praxe

Školení pro mzdové účetní se základními znalostmi legislativy i praxe. Kurzy jsou zaměřeny na určitou oblast práce mzdové účetní, především na aplikaci legislativy do praxe. Aktuálně akadamie II nabízíme tato školení:

 • Aktuálně z praxe mzdové účetní – legislativní změny roku 2014
 • Roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob a důchodového spoření
 • Exekuce a insolvence

Akademie HR managementu (Human Resources)

Školení určené především pro personalisty a všechny zájemce, kteří s danou problematikou pracují. Nabídku kurzů v této oblasti rozvíjíme, aktuálně nabízíme toto školení:

 • Práce personalisty – vazby na mzdovou účtárnu

Splňte zákonnou povinnost vzdělávání úředníků - Akreditované vzdělávání úředníků ÚSC:

Společnost GORDIC se stala akreditovanou vzdělávací institucí podle § 30 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a může tak pořádat akreditované kurzy pro povinné prohlubování kvalifikace úředníků územních samosprávných celků (kraje, obce).

Akreditované kurzy nabízíme v rámci těchto vzdělávacích programů:
Metodika účetnictví a rozpočtu veřejné správy
Spisová služba v prostředí orgánů veřejné správy
Zpracování mzdové a personální agendy v prostředí veřejné správy
Zpracování daní, dávek a poplatků v prostředí veřejné správy

Kontaktní údaje

FPO s.r.o.facebookSmetanova 299/4
678 01 Blansko
fpo@fpobk.cz
SEKRETARIÁT SPOLEČNOSTI
(+420) 516 418 763,
(+420) 777 738 452
PRODEJNA VÝPOČETNÍ TECHNIKY
(+420) 516 410 850