Školení pro veřejnost

Word, Excel a další...

Více...

Naše školení

Komunální volby 2018 z pohledu mzdové účetní

Budete seznámení s aktuálním stavem právních předpisů, které se vztahují k volbám a k odměňování zastupitelů.

První část školení bude zaměřena na práce mzdové účetní spojené s končícím a začínajícím volebním obdobím zastupitelů. Jak se promítnout přechodná ustanovení novely zákona o obcích při zpracování odměn zastupitelů, proplacení dovolené, odměny při skončení funkčního období, odchodného apod.

V druhé části školení získáte přehled o zpracování a vyplacení odměn členům okrskových volebních komisí. Jaké jsou aktuální výše odměn, jak odměny zdanit a v jakých případech se z odměn platí sociální a zdravotní pojištění.

Obsah kurzu:
 • Aktuální stav legislativy:
  - Novela zákona o obcích a její přechodná ustanovení
  - Odměňování zastupitelů dle NV 318/2017 Sb.
  - Aktuální legislativa Zákona k daních z příjmů, sociálního a zdravotní pojištění
 • Odměňování zastupitelů:
  - Jak postupovat při skončení a začátku funkčních obdobích zastupitelů, výborů a komisí?
  - Odměny zastupitelům, výpočet alikvótní části odměny
  - Odchodné x odměna při skončení funkčního období
  - Je možné proplacení dovolené? V jaké výši?
  - Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele vůči zastupitelům, ale i institucím FÚ, ČSSZ, ZP apod.
 • Zvláštní odměna člena okrskové volební komise:
  - Aktuální výše odměn člena okrskové volební komise
  - Výpočet a výplata odměn
  - Odměna člena OVK z pohledu zdravotního a sociálního pojištění
  - Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele vůči členům OVK, ale i institucím FÚ, ČSSZ, ZP apod.

Školení bude doplněno ukázkami zpracování daných problematik v programu GINIS Express PER a GINIS Express PAM.

Termín a místo:

13.9. 2018 Blansko (FPO s.r.o. Smetanova 4, 2. patro)

11.9. 2018 Vyškov (MěÚ Vyškov, malá zasedací místnost) - OBSAZENO

18.9. 2018 Blansko (FPO s.r.o. Smetanova 4, 2. patro) - OBSAZENO

Délka trvání:

9:00 - 12:00

Cena:

1.500,- Kč bez DPH 1.815,- Kč s DPH

Účastník může zrušit účast nejpozději do 5 dnů před zahájením kurzu. Storno poplatek činí 70 % z ceny kurzu. Při pozdějším odhlášení, nebo při neúčasti je storno poplatek 100 % z ceny kurzu. Náhradník může být včas delegován. Kurz se platí na základě vystavené faktury, kterou zasíláme po uskutečnění kurzu.

Přednáší:

Ing. Veronika Zouharová

Přijetí přihlášky Vám bude vždy potvrzeno ještě e-mailem. V případě, že potvrzení neobdržíte, prosím kontaktujte nás!

Jméno a příjmení*
E-mail:*
Organizace:*
IČO:*
Tel. číslo:*
Místo a termín:*

GINIS Express Pokladna od A do Z

Obsah kurzu:
 • Základní popis programu
 • Nastavení číselníků
 • Pořízení pokladních dokladů, druhy pokladních dokladů, tisk pokladních dokladů a sestav
 • Pokladní doklady daňové/nedaňové/zjednodušené
 • Zaúčtování pokladních dokladů (dávkové, přímé účtování)
 • Nastavení účetních předkontací
 • Zástupné znaky účetních předkontací
 • Uzávěrka denní, hlavní, roční
 • Počáteční stav pokladny, konečný stav pokladny
 • Pokladní deník
 • Archivace/obnova dat
 • Propojení pokladny s moduly GORDIC® (EOB, ROB, EOBv3, KDF, KOF, DDP, UCR, platební terminály..)
 • Řešení GDPR v pokladně
 • Pokladna verze SQL
 • Změny a novinky v programu
 • Užitečné rady, diskuze, závěr

Každý účastník bude mít k dispozici počítač, kde si bude moci probíranou látku prakticky vyzkoušet!

Termíny a místa:

19. 7. 2018 Blansko (FPO s.r.o. Smetanova 4, 2. patro)

21. 8. 2018 Vyškov (MěÚ Vyškov, malá zasedací místnost)

Délka trvání:

9:00 - 13:00

Cena:

1.500,- Kč bez DPH 1.815,- Kč s DPH

Účastník může zrušit účast nejpozději do 5 dnů před zahájením kurzu. Storno poplatek činí 70 % z ceny kurzu. Při pozdějším odhlášení, nebo při neúčasti je storno poplatek 100 % z ceny kurzu. Náhradník může být včas delegován. Kurz se platí na základě vystavené faktury, kterou zasíláme po uskutečnění kurzu.

Přednáší:

Ing. Veronika Dobiášková

Přijetí přihlášky Vám bude vždy potvrzeno ještě e-mailem. V případě, že potvrzení neobdržíte, prosím kontaktujte nás!

Jméno a příjmení*
E-mail:*
Organizace:*
IČO:*
Tel. číslo:*
Termíny a místa:

Partnerská školení

Kontakt - školení

Máte námět, nebo dotaz na školení? Prosím kontaktujte nás!

Jméno a příjmení*
E-mail:*
Telefon:
Zpráva:
Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení: (informace o dalších školeních a pod.)*

Pořádáme řadu školení a kurzů. Tato školení mohou být realizována u nás na FPO s.r.o., Smetanova 4, Blansko nebo přímo na pracovišti zákazníka. Jako službu pro naše zákazníky jsme připravili možnost využití mobilní učebny s kapacitou deseti notebooků, dataprojektoru a projekčního plátna, které je možno operativně instalovat dle potřeb zákazníka a provést školení na počítači přímo v jeho prostorách. Je-li využita mobilní učebna, je minimální kapacita na školení 5 účastníků.

ŠKOLENÍ EKONOMICKÉHO SYSTÉMU GORDIC


Kurzy jsou určeny především uživatelům z oblasti státní správy, samosprávy a bankovnictví. Školení aplikací GORDIC může být provedeno ve třech úrovních. První je pro nové uživatele a začátečníky (školí se úplné základy, koncepce úlohy, menu), druhá pro mírně pokročilé (pokročilejší funkce, sestavy, xport do Excelu, Wordu) a třetí úroveň je metodika.

IS GORDIC

GINIS Standart a vyšší
GINIS Express - Účetnictví
GINIS Express - Pokladna
GINIS Express - Evidence majetku
GINIS Express - Kniha došlých faktur
GINIS Express - Kniha odeslaných faktur
GINIS Express - Mzdy
GINIS Express - Personalistika
GINIS Express - Podání elektronických dat
GINIS Express - Výkaznictví ISP
GINIS Express - Daně, dávky, poplatky
GINIS Express - Elektronická podatelna
GINIS Express - Registr obyvatel
GINIS Express - Spisová služba
GINIS Express - Matrika

ICT ŠKOLENÍ


Kurzy jsou zaměřeny na vzdělávání zaměstnanců firem a zájemců z řad veřejnosti. Řada kurzů je však přínosem i pro pracovníky z oblasti veřejné správy. Kurzy je možno absolvovat samostatně nebo lze využít zvýhodněné nabídky při absolvování celého programu.

Základní pilíře úspěšné sekretářky

MS Word, MS Excel, MS Outlook, Rady a tipy pro úspěšnou sekretářku – určeno pro úroveň mírně pokročilý

Základní pilíře úspěšného manažera

MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Powerpoint, Rady a tipy pro úspěšného manažera – určeno pro úroveň pokročilý (platí pro Word a Excel)

Internet v malíčku - pro začátečníky

Určeno uživatelům, kteří s Internetem a s elektronickou poštou nikdy nepracovali.

Moje stránky – moje tvář (RS Joomla)

Školení určené firmám, drobným podnikatelům, jednotlivcům i obcím, které se nebojí vytvořit si a spravovat svoje stránky sami

AKADEMIE MZDOVÉ ÚČETNÍ A HR MANAGEMENTU


Akademie mzdové účetní I - souhrnný výklad legislativy a souvislosti v praxi

Školení lze absolvovat jednotlivě nebo celý blok školení. Absolvováním všech 4 školení účastníci získají ucelený výklad legislativy potřebné pro práci mzdové účetní. Je vhodné i pro začátečníky.
V rámci akademie I si můžete vybrat z následujících odborných školení (rozsah 5 hodin):

 • Legislativní východiska při zpracování mzdové agendy
 • Pojistné na sociální zabezpečení, důchodové a nemocenské pojištění
 • Zdravotní pojištění a srážky ze mzdy
 • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, cestovní náhrady

Akademie mzdové účetní II - z praxe

Školení pro mzdové účetní se základními znalostmi legislativy i praxe. Kurzy jsou zaměřeny na určitou oblast práce mzdové účetní, především na aplikaci legislativy do praxe. Aktuálně akadamie II nabízíme tato školení:

 • Aktuálně z praxe mzdové účetní – legislativní změny roku 2014
 • Roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob a důchodového spoření
 • Exekuce a insolvence

Akademie HR managementu (Human Resources)

Školení určené především pro personalisty a všechny zájemce, kteří s danou problematikou pracují. Nabídku kurzů v této oblasti rozvíjíme, aktuálně nabízíme toto školení:

 • Práce personalisty – vazby na mzdovou účtárnu

Splňte zákonnou povinnost vzdělávání úředníků - Akreditované vzdělávání úředníků ÚSC:

Společnost GORDIC se stala akreditovanou vzdělávací institucí podle § 30 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a může tak pořádat akreditované kurzy pro povinné prohlubování kvalifikace úředníků územních samosprávných celků (kraje, obce).

Akreditované kurzy nabízíme v rámci těchto vzdělávacích programů:
Metodika účetnictví a rozpočtu veřejné správy
Spisová služba v prostředí orgánů veřejné správy
Zpracování mzdové a personální agendy v prostředí veřejné správy
Zpracování daní, dávek a poplatků v prostředí veřejné správy

Kontaktní údaje

FPO s.r.o.facebookSmetanova 299/4
678 01 Blansko
fpo@fpobk.cz
SEKRETARIÁT SPOLEČNOSTI
(+420) 516 418 763,
(+420) 777 738 452
PRODEJNA VÝPOČETNÍ TECHNIKY
(+420) 516 410 850

Ochrana osobních údajů