Informace o zpracování osobních údajů a jejich ochrana

Hlavním kritériem při poskytování našich produktů a služeb je pro nás spokojenost našich zákazníků, a proto se snažíme každou naši službu, nabídku přizpůsobit jejich potřebám a připravit ji v co nejlepší kvalitě. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou. Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
Seznamte se prosím s informací, jak FPO s.r.o., IČO: 25319931 se sídlem Smetanova 299/4, Blansko 678 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 25379, zpracovává v souvislosti s poskytováním produktů a služeb Vaše osobní údaje.

Společnost FPO s r.o. se zavazuje chránit osobní údaje a zároveň se snaží přinášet služby a produkty efektivní, výkonné a snadno ovladatelné. V tomto prohlášení jsou vysvětleny postupy při shromažďování a používání dat společností FPO s.r.o. v souvislosti s poskytovanými službami, produkty.

Vaše osobní údaje využíváme pouze tam, kde je to nezbytné pro výkon našeho obchodního vztahu, kde nám to nařizuje legislativa popřípadě na základě Vašeho výslovného souhlasu.

Shromažďování vašich osobních údajů

Proč Vaše osobní údaje potřebujeme?

Potřebujeme znát pouze takové Vaše základní osobní údaje, abychom Vám mohli poskytnout informace o našich produktech a službách, marketingových akcích (semináře, konference) v souladu s Vašimi potřebami a preferencemi, a to různými kanály, například poštou, elektronickými prostředky (elektronická pošta, webináře) či telefonickým hovorem, nebo prostřednictvím webových stránek.

Společnost FPO s.r.o. je správcem osobních údajů, které nám Vy jako zákazník poskytujete.

Shromažďujeme o Vás jen základní osobní údaje (identifikační a kontaktní), nikoliv zvláštní citlivé typy informací.

Tyto osobní údaje zahrnují zejména:
• Jméno, příjmení, titul
• adresa
• funkce
• místo podnikání
• IČ, DIČ
• číslo bankovního účtu
• telefonní číslo
• faxové číslo
• e-mailová adresa
• případně další údaje poskytnuté zákazníkem v rámci vzájemné obchodní spolupráce

Jak s osobními údaji nakládáme?

Při zpracování Vašich osobních údajů uplatňujeme následující postupy a mechanismy, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami.

• Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
• Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům;
• vždy Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů;
• v naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

Používání vašich osobních údajů

Společnost FPO s.r.o. využívá vaše osobní údaje k identifikaci smluvních stran a plnění ze smlouvy, ke komunikaci s vámi, například při informování o nových produktech, službách, aktualizacích zabezpečení a také k zobrazování reklamy.

Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytovány třetím stranám, vyjma veřejnoprávních orgánů, vůči nimž má společnost FPO s.r.o. zákonnou povinnost sdělovat takové osobní údaje.

Společnost FPO s.r.o. může dále tyto údaje použít nebo zveřejnit pouze z následujících důvodů:
• soudního sporu, policejního vyšetřování, reakcí na jiné právní požadavky a dodržování právních předpisů;
• ochrany práv nebo vlastnictví společnosti FPO s.r.o. nebo jejích zákazníků;
• jednání v dobré víře, jestliže je takové použití či zveřejnění nezbytné za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zaměstnanců a zákazníků společnosti FPO s.r.o., případně veřejnosti.

Jak dlouho osobní údaje evidujeme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, na kterou nám dáte k jejich zpracování souhlas, po dobu trvání smluvního vztahu, případně dle zákonných povinností.

Kam se můžete obrátit?

Pokud si přejete získat podrobnější informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo získat přístup ke svým osobním údajům, opravit, zablokovat nebo vymazat jakékoli osobní údaje, které se týkají vaší osoby, odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, odstranit vaši e-mailovou adresu z našich adresářů nebo pokud máte jakékoli dotazy, připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na nás.

Písemně na adrese naší společnosti:
FPO s.r.o., Smetanova 299/4, 678 01 Blansko
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +420 516 418 763

Koncový uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním Osobních údajů bylo porušeno GDPR. Tímto dozorovým úřadem je pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Změny prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Společnost FPO s.r.o. si vyhrazuje právo příležitostně toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů aktualizovat. U každé revize bude uvedeno datum poslední aktualizace. Doporučujeme tak pravidelně číst toto prohlášení a informovat se tak o tom, jak společnost FPO s.r.o. chrání vaše osobní údaje.

Datum poslední aktualizace: 24.5.2018

Kontaktní údaje

FPO s.r.o.facebookSmetanova 299/4
678 01 Blansko
fpo@fpobk.cz
SEKRETARIÁT SPOLEČNOSTI
(+420) 516 418 763,
(+420) 777 738 452
PRODEJNA VÝPOČETNÍ TECHNIKY
(+420) 516 410 850

Ochrana osobních údajů