Rozklikávací rozpočet

Kam směřují peníze z našeho městského rozpočtu?

Více...

KYBEZ

Jak na kybernetickou bezpečnost?

Více...

V průběhu nouzového stavu COVID-19 bylo v rámci mimořádných opatření přijato velké množství legislativní změn a pravidel, které se dotýkaly zaměstnavatelů a práce mzdových účetních. Veškeré legislativní změny byly schvalovány v nouzovém zrychleném režimu, většinou s okamžitou platností. Velké množství změn bylo průběžně upravováno a mzdové účetní tak byly nuceny neustále sledovat jejich aktuální stav.


Ve stejné situaci byly i všichni zákazníci našeho programu GINIS Express PAM. Našim úkolem bylo zajistit zákazníkům program pro zpracování mezd, který bude splňovat aktuální legislativu a metodickou podporu zpracování mimořádných případů.


Zásadní změny a novinky se týkaly poskytování ošetřovného při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení. Ošetřovné bylo poskytováno po celou dobu platnosti mimořádného opatření a bylo vypláceno rodičům s dětmi do 13 let. Novou povinností zaměstnavatele bylo vždy po skončení kalendářního měsíce vystavit tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, který byl podkladem pro vyplácení dávky ČSSZ.


Dalším důvodem nepřítomnosti zaměstnance v práci v průběhu nouzového stavu byla nařízená karanténa, při které zaměstnanci náleží za prvních 14 kalendářních dní trvání náhrada mzdy podle § 192 Zákoníku práce. Jelikož se karanténa dotýká elektronických neschopenek, byly nutné úpravy programu a jeho automatické elektronické komunikace s ČSSZ.
Taktéž se většina našich zákazníků poprvé setkala s nepřítomností zaměstnanců z důvodu překážek na straně zaměstnavatele.


Některé legislativní změny týkající se mzdové účtárny byly schváleny pouze na období nouzového stavu, některé bez omezení. Takovým případem bylo zvýšení životního minima jednotlivce, účinné od 1.4.2020. Dopadem této změny byly změny výpočtu exekucí srážkou ze mzdy. Oblast exekucí srážkou ze mzdy se týkají i další změny, na které opět budeme reagovat vydáním nové verze programu GINIS Express PAM spolu s metodickým pokynem pro mzdové účetní.

Kontakt - IS GORDIC

Jméno a příjmení*
E-mail:*
Telefon:
Zpráva:
Zasílat obchodní sdělení:*

Možnosti rozšíření...

Zákazníci, kteří používají svoje programy řady GINIS Express SQL na technologickém centru s dálkovým přístupem mají nové možnosti. Nyní mohou používat rozšiřující externí...
24. 06. 2020
Více

Ginis Express v cloudu a...

Cloudové prostředí a provoz aplikací Ginis Express pro naše zákazníky stále rozvíjíme. Začátkem května bylo zprovozněno ověřování fyzických a právnických osob v Informačním...
24. 06. 2020
Více

Mimořádná opatření...

V průběhu nouzového stavu COVID-19 bylo v rámci mimořádných opatření přijato velké množství legislativní změn a pravidel, které se dotýkaly zaměstnavatelů a práce mzdových...
24. 06. 2020
Více

Informační systém v...

Události posledních dnů přinesly v souvislosti s vládními opatřeními k omezení koronaviru mnoha lidem nečekané potíže. Ať už se týkají přímo jich nebo osob jim blízkých v...
12. 03. 2020
Více

Knihovna Jiřího Mahena...

Cena CNZ se uděluje jako zvláštní cena v rámci soutěže IT projekt roku pořádané asociací CACIO. Cena CNZ je udělována těm projektům, které mají mimořádný přínos pro oblast...
16. 04. 2019
Více

Jak si občané v Blansku...

Zdají se Vám nové technologie složité? A co chytrá řešení? Těchto věcí se kolem nás objevuje stále více. Nové způsoby komunikace, dostupnost různých služeb a informací...
16. 04. 2019
Více

Poplatky za komunální odpad...

Komunální odpad a jeho zátěž na životní prostředí je v současné době živé téma. V rámci legislativy se počítá s menší mírou ukládání na skládky a větší míře...
16. 04. 2019
Více

Setkání uživatelů GINIS...

Dne 29. 11. 2018 proběhlo tradiční setkání uživatelů GINIS Express. Setkání se konalo v příjemném prostředí hotelu Olberg v Olomučanech poblíž Blanska. Setkání přineslo...
03. 12. 2018
Více

Nová služba zákazníkům...

V současné době probíhá u našich zákazníků GINIS Express postupný přechod ze souborových verzí na novou technologii GINIS Express SQL. Nová verze spojuje výhody cenově dostupného...
03. 12. 2018
Více

Kontaktní údaje

FPO s.r.o.facebookSmetanova 299/4
678 01 Blansko
fpo@fpobk.cz
SEKRETARIÁT SPOLEČNOSTI
(+420) 516 418 763,
(+420) 777 738 452
PRODEJNA VÝPOČETNÍ TECHNIKY
(+420) 516 410 850

Ochrana osobních údajů