Rozklikávací rozpočet

Kam směřují peníze z našeho městského rozpočtu?

Více...

KYBEZ

Jak na kybernetickou bezpečnost?

Více...

Na základě novely NV č. 564/20016 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správně se s účinností od 1.listopadu 2017 zvyšují platy většině zaměstnanců veřejné správy.

• Pedagogům se zvyšuje platový tarif o 15 %
• Všichni lékaři se sjednocují do jedné platové tabulky, tím dojde u lékařů, kteří doposud byli pod přílohou č. 3, ke zvýšení platového tarifu
• U všech ostatních zaměstnanců veřejné správy se zvýší platové tarify o 10%
• Platové tarify se nezvýší pouze u zaměstnanců vázaných úhradovou vyhláškou

Změny platových tabulek jsou zapracovány do programů GINIS Express PAM 5.16.3.
a GINIS Express PER 2.36.3B takto:

platova tabulka 2018

Zaměstnanci, kteří byli doposud zařazeni pod přílohou č. 1, jsou rozděleni, a to na zaměstnance, kterým se zvýší platový (zůstanou v příloze č. 1,) a zaměstnance, kteří jsou vázáni úhradovou vyhláškou a nemůže se jim zvýšit platový tarif (nově budou v příloze č. 2).
Obdobně jsou rozděleni zaměstnanci, kteří byli doposud zařazeni pod přílohou č. 3. Došlo tak k rozšíření počtu platových tabulek a jejich přečíslování, takže téměř všem zaměstnancům se mění číslo přílohy NV, podle kterého jsou odměňováni.

U zaměstnancům, kteří jsou vázáni úhradovou vyhláškou, dojde k navýšení platových tarifů od 1.ledna 2018, a to na základě NV 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správně. NV 564/2006 Sb. se k 31.12.2017 ruší. V průběhu prosince 2017 budou zveřejněny nové distribuce GINIS Express PER a GINIS Express PAM s novými platovými tabulkami účinnými od 1.ledna 2018. Pozor! Opět dojde ke změně platových tabulek u téměř všech zaměstnanců, i když se jim nezvýší platové tarify.

Kontakt - IS GORDIC

Jméno a příjmení*
E-mail:*
Telefon:
Zpráva:
Zasílat obchodní sdělení:*

Možnosti rozšíření...

Zákazníci, kteří používají svoje programy řady GINIS Express SQL na technologickém centru s dálkovým přístupem mají nové možnosti. Nyní mohou používat rozšiřující externí...
24. 06. 2020
Více

Ginis Express v cloudu a...

Cloudové prostředí a provoz aplikací Ginis Express pro naše zákazníky stále rozvíjíme. Začátkem května bylo zprovozněno ověřování fyzických a právnických osob v Informačním...
24. 06. 2020
Více

Mimořádná opatření...

V průběhu nouzového stavu COVID-19 bylo v rámci mimořádných opatření přijato velké množství legislativní změn a pravidel, které se dotýkaly zaměstnavatelů a práce mzdových...
24. 06. 2020
Více

Informační systém v...

Události posledních dnů přinesly v souvislosti s vládními opatřeními k omezení koronaviru mnoha lidem nečekané potíže. Ať už se týkají přímo jich nebo osob jim blízkých v...
12. 03. 2020
Více

Knihovna Jiřího Mahena...

Cena CNZ se uděluje jako zvláštní cena v rámci soutěže IT projekt roku pořádané asociací CACIO. Cena CNZ je udělována těm projektům, které mají mimořádný přínos pro oblast...
16. 04. 2019
Více

Jak si občané v Blansku...

Zdají se Vám nové technologie složité? A co chytrá řešení? Těchto věcí se kolem nás objevuje stále více. Nové způsoby komunikace, dostupnost různých služeb a informací...
16. 04. 2019
Více

Poplatky za komunální odpad...

Komunální odpad a jeho zátěž na životní prostředí je v současné době živé téma. V rámci legislativy se počítá s menší mírou ukládání na skládky a větší míře...
16. 04. 2019
Více

Setkání uživatelů GINIS...

Dne 29. 11. 2018 proběhlo tradiční setkání uživatelů GINIS Express. Setkání se konalo v příjemném prostředí hotelu Olberg v Olomučanech poblíž Blanska. Setkání přineslo...
03. 12. 2018
Více

Nová služba zákazníkům...

V současné době probíhá u našich zákazníků GINIS Express postupný přechod ze souborových verzí na novou technologii GINIS Express SQL. Nová verze spojuje výhody cenově dostupného...
03. 12. 2018
Více

Kontaktní údaje

FPO s.r.o.facebookSmetanova 299/4
678 01 Blansko
fpo@fpobk.cz
SEKRETARIÁT SPOLEČNOSTI
(+420) 516 418 763,
(+420) 777 738 452
PRODEJNA VÝPOČETNÍ TECHNIKY
(+420) 516 410 850

Ochrana osobních údajů