Rozklikávací rozpočet

Kam směřují peníze z našeho městského rozpočtu?

Více...

KYBEZ

Jak na kybernetickou bezpečnost?

Více...

Město Albrechtice využívá software GORDIC již řadu let. S modulem Práce a mzdy (PAM) pracují úředníci od roku 2010. „Aplikace nám usnadňuje práci a funguje velice dobře.

V případě potřeby jsou úpravy provedeny servisními pracovníky bez zbytečných odkladů," říká Zdeňka Kostrošová, referentka finančního odboru a mzdová účetní. Aplikace PAM obsahuje malou personalistiku, která nabízí některé personální údaje. „V této personalistice nám však chybí hlídání některých personálních údajů, a to je hlavní důvod, proč máme zájem o rozšíření o modul Personalistika," dodává.

Zájem o personalistiku roste

O Personalistiku (PER) je v současné době obecně velký zájem, vzhledem k potřebě vést co nejpodrobněji informace o zaměstnancích. Každý zaměstnanec má založenu svoji kartu, kde se evidují všechny relevantní informace o daném pracovníkovi. Propojením modulů PAM a PER získá úřad plný potenciál obou agend. Svou práci zefektivní nejen mzdová účetní, ale i pracovníci personálních oddělení. Například přechody v rámci změn platových tarifů, výpočty nároku na dovolenou, atd. jsou prováděny automaticky. K docílení větší efektivity a rychlosti je možné předávat výplatky elektronicky. Systém je zajištěn heslem, aby nedošlo ke zneužití dat.

Propojení logickým krokem

Fungování programu PAM se na městském úřadě Abrechtice osvědčilo. Mzdové účetní nejvíce oceňují jednoduchost a snadné ovládání a současně zachování maximální funkčnosti programu. Líbí se jim možnost snadného předání příkazů k vyplacení mezd z modulu přímo do banky, k zaúčtování přes modul Finanční účtárna (FUC) až k účetní, která vše zaúčtuje díky přednastaveným kontacím. I vzhledem k této spokojenosti město zažádalo o zmiňované rozšíření agendy o modul PER.

Personalistika má být nasazena ve zkušebním provozu v prvním čtvrtletí roku 2015. V modulu Práce a mzdy jsou již vloženy mnohé informace o zaměstnancích. Ty se při propojení na PER převedou a není nutné jejich nové zapisování do dalšího programu. Mzdová účetní následně doplní chybějící informace a program bude plnohodnotně připraven k práci.

Kontakt - IS GORDIC

Jméno a příjmení*
E-mail:*
Telefon:
Zpráva:
Zasílat obchodní sdělení:*

Setkání uživatelů GINIS...

Dne 29.11.2018 proběhlo tradiční setkání uživatelů GINIS Express. Setkání se konalo v příjemném prostředí hotelu Olberg v Olomučanech poblíž Blanska. Setkání přineslo...
03. 12. 2018
Více

Nová služba zákazníkům...

V současné době probíhá u našich zákazníků GINIS Express postupný přechod ze souborových verzí na novou technologii GINIS Express SQL. Nová verze spojuje výhody cenově dostupného...
03. 12. 2018
Více

Analýza ESU MěÚ Kuřim

Prvním předpokladem pro správné řešení implementace GDPR v rámci informačního systému je provedení analýzy stávajících osobních údajů. Jejich umístění, správa, atd. V rámci IS...
03. 12. 2018
Více

Město Boskovice zřídilo...

Boskovice se snaží být SMART Městem Město Boskovice je aktuálně zapojeno do projektu „Zpracování koncepčních dokumentů rozvoje města Boskovice“, v rámci kterého se teprve bude...
03. 12. 2018
Více

Distribuce GINIS Express PER...

Na základě novely NV č. 564/20016 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správně se s účinností od 1.listopadu 2017 zvyšují platy většině zaměstnanců...
21. 11. 2017
Více

Podpora spisové služby pro...

Vedení spisové služby na malé obci je ve spektru všech povinností, které dopadají na těch několik pracovníků obce, pouze malou součástí. Přesto zahrnuje tato oblast spoustu...
06. 10. 2017
Více

Ochrana osobních údajů -...

Evropské nařízení parlamentu o ochraně osobních údajů, které má vstoupit v platnost 25. května 2018, je komplexním souborem pravidel pro ochranu osobních údajů fyzických...
03. 07. 2017
Více

Ministerstvo vnitra zřizuje...

Ministerstvo vnitra rozšiřuje okruh subjektů, kterým do 1. 7. 2017 zřídí datovou schránku orgánu veřejné moci, o školy a školská zařízení. Ministerstvo vnitra rozšiřuje okruh...
28. 03. 2017
Více

Elektronická evidence tržeb...

Od 1.3.2017 startuje 2.fáze vstupu do elektronické evidence tržeb. Týká se oblasti - maloobchod a velkoobchod (jde o přeprodej zboží - nákup a prodej bez dalšího zpracování, včetně...
28. 03. 2017
Více

Kontaktní údaje

FPO s.r.o.facebookSmetanova 299/4
678 01 Blansko
fpo@fpobk.cz
SEKRETARIÁT SPOLEČNOSTI
(+420) 516 418 763,
(+420) 777 738 452
PRODEJNA VÝPOČETNÍ TECHNIKY
(+420) 516 410 850

Ochrana osobních údajů